iApp点击两次返回退出代码

按两次返回键退出那个原来需要在载入事件中将变量赋值,不好管理代码,所以改了以下,只需要把代码写入重写返回键就可以了,也可以写在按钮中做双击事件

 

f(a==1)

 

{

 

end()

 

}

 

else

 

{

 

s a=1

 

tw(“再按一次退出”)

 

t()

 

{

 

stop(2000)

 

s a=0

 

}

 

}

文章地址:漫夜 » iApp点击两次返回退出代码
漫夜网QQ群
扫描二维码加入QQ群,一起在线交流!
1400+人已加过群
分享到:
赞(1) 打赏

网站不错赶快打赏吧!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏