iApp打开QQ加群

iapp打开QQ群代码

iApp打开QQ加群

s qun=123456789
//123456789为群号
ss("mqqapi://card/show_pslcard?src_type=internal&version=1&uin="+qun+"&card_type=group&source=qrcode",joinqq)
sit(a,"action", "android.intent.action.VIEW")
sit(a,"data",joinqq)
uit(a, "chooser", "选择QQ")
文章地址:漫夜 » iApp打开QQ加群
漫夜网QQ群
扫描二维码加入QQ群,一起在线交流!
1400+人已加过群
分享到:
赞(3) 打赏

网站不错赶快打赏吧!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏